Vlajka a znak

25.5.2006 byl obci Drásov přidělen a předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lubomírem Zaorálkem předán, znak a vlajka obce. Slavnostního ceremoniálu se za obec Drásov zúčastnila starostka Ivana Matějů.

První písemná zmínka o existenci osady (původně Drasovici, později též Drasovice) ležící necelých 10 km jjz. od Dobříše poblíž potoka Kocáby, pochází podle A.Sedláčka z roku 1057. Uvádí, že toho roku byl jeden člověk ze vsi – „včelník“ – darován litoměřickému kostelu. Další zpráva pochází až z počátku 16. století, kdy ves náležela Pešíkům z Komárova a pocházel odtud man, jenž jim sloužil. Záhy ji získali Bechyňové z Lažan sedící na Pičíně, kteří ji připojili ke svému statku v Dlouhé Lhotě. Rod Bechyňů, erbu tří červených kaprů ve stříbrném poli, udržel tento majetek celá dlouhá staletí. Až po smrti Ignáce Humprechta Bechyně z Lažan (+1742) prodali jeho synové Jan Václav a Ignác Ludvík zadlužený dlouholhotecký statek, k němuž stále patřil i Drásov, benediktýnům u sv. Mikuláše na Starém Městě Pražském. Posledním feudálním držitelem vesnice byl od roku 1838 kníže Rudolf Colloredo-Mansfeld a proto na posledních deset let připadla k Dobříši.

V současném Drásově nejsou evidovány žádné významnější historické památky. Tvůrce návrhu obecních symbolů tak vycházel pouze z výše uvedených nejdůležitějších historických souvislostí. Jejich kompozice tak připomíná některé významné majitele Drásova: Pešíky z Komárova (stříbrná obrněná noha v červeném poli) a Bechyně z Lažan (tři červení kapři ve stříbrném poli). Zúžený modrý kůl v návrhu znaku a středový modrý pruh v návrhu vlajky symbolizuje místní potok Kocáby.“Obec

Pro obez Drásov zpracoval heraldik Miroslav J.V.Pavlů.

webdesign: NETservis s.r.o.

Copyright © 2006 Drasov