Úřední deska

Oznámení k záměru: „Využití odvalového materiálu odvalů jámy č. 11 a č. 19 při realizaci dopravních staveb“

01.04.20 – oznámení

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I
odbor: Obecní úřad

více


KONTAKTY NA KRIZOVÉ LINKY (Coronavir)

25.03.20 – oznámení

Veškeré kontakty a odkazy na linky týkající se Coronaviru naleznete v přiloženém dokumentu
odbor: Obecní úřad

více


Dluhová helplinka - "Člověk v tísni" 774 392 950

25.03.20 – oznámení

Provozní doba od pondělí do pátku 8:00-18:00 hod.
Další informace v příloze.
odbor: Obecní úřad

více


Usnesení vlády o vyhlášení Nouzového stavu

12.03.20 – zápis

NOUZOVÝ STAV
na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.
odbor: Obecní úřad

více


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

11.03.20 – zápis

Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.
odbor: Obecní úřad

více


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - Zákaz konání akcí nad 100 osob

11.03.20 – zápis


odbor: Obecní úřad

více


Seznam - neznámý vlastník

04.03.20 – zápis


odbor: Obecní úřad

více


STAVBA POVOLENA

08.01.20 – zápis


odbor: Obecní úřad

více


Schválený rozpočet na rok 2020

08.01.20 – zápis


odbor: Obecní úřad

více


Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022

08.01.20 – zápis


odbor: Obecní úřad

více


Oznámení o zahájení stavebních prací

18.12.19 – oznámení

Splašková kanalizace a ČOV Drásov
odbor: Obecní úřad

více


Rozhodnutí - pokácení stromů

04.12.19 – rozhodnutí

povolení pokácení 8 ks stromů - viz.příloha
odbor: Obecní úřad

více


Schválený závěrečný účet za rok 2018

30.05.19 – zápis


odbor: Obecní úřad

více


Informace o zpracování osobních údajů

19.09.18 – zápis


odbor: Obecní úřad

více


Pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR) Obce Drásov

30.05.18 – zápis


odbor: Obecní úřad

více


webdesign: NETservis s.r.o.

Copyright © 2006 Drasov