Vydání řidičského průkazu / udělení řidičského oprávnění

Řidičský průkaz (dále též "ŘP") se vydává osobě, která je držitelem řidičského oprávnění (žadatel o vydání ŘP musí být držitelem řidičského oprávnění), nebo tomu, kdo splní podmínky pro jeho udělení.

1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, které bylo uděleno řidičské oprávnění.

2. Na které instituci životní situaci řešit

Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa Vašeho trvalého pobytu. Pro Drásov je to Městský úřad Příbram - Odbor dopravy

3. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

  • doklad o odborné způsobilosti (tj. doklad o úspěšném složení zkoušky po absolvování v autoškole),
  • doklad totožnosti,
  • posudek o zdravotní způsobilosti,
  • jednu barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii.

4. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí 50 Kč v hotovosti.

5. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše žádost bude vyřízena nejpozději do 20 dnů od podání.

webdesign: NETservis s.r.o.

Copyright © 2006 Drasov