Knihovna

Otevírací doba: sobota
v zimním období od 15 do 16 hodin
v době platnosti letního času od 18 do 19 hodin

Registrace:

Knihovna je zapsána v Registru knihoven, vedeným Ministerstvem kultury ČR, pod ev. č. 5399 a je cílem podpory od Středočeského kraje poskytované formou regionálních funkcí.

Knihovna je umístěna v přízemí budovy obecního úřadu. Vlastní knihovní fond obsahuje 643 svazků knih. Díky spolupráci s Knihovnou Jana Drdy Příbram má možnost doplnění knihovního fondu o soubory knih tzv. výměnného fondu. K začátku roku 2007 tak má knihovna k dispozici dalších 140 svazků ve 3 výměnných souborech. Dále knihovna nabízí možnost získat konkrétní tituly podle přání čtenářů (povinná školní četba apod.), prostřednictvím tzv. meziknihovní výpůjční služby, kdy si knihovna knihu vypůjčí v jiné knihovně .

Čtenáři knihovny mají možnost přístupu na internet. Počítač s připojením je umístěn v zasedací místnosti obecního úřadu a přístup v otevírací době knihovny je třeba prozatím dohodnout předem, v pracovní době obecního úřadu je tato možnost kdykoliv. V případě zájmu čtenářů je možno zavést stálou otevírací dobu pro práci na internetu.

V knihovně je průběžně registrováno cca 10 čtenářů, kteří si ročně vypůjčí okolo 110 knih. Do knihovny si dále najde cestu dalších téměř 100 návštěvníků ročně.

Knihovník: Ladislav Švehla ml.

webdesign: NETservis s.r.o.

Copyright © 2006 Drasov