Schválený rozpočet

 

Rozpočet podle paragrafů na rok 2017
Paragraf Položka Text
       
    Příjmy  
0000   Daňové příjmy 4 738 400,00
2119   Ostat. zátěž. těžeb. prům. 2 000,00
3613   Nebytové hospodářství 10 000,00
3633   Výst.a údržba míst.inženýr.sítí 60 000,00
3639   Komunál. služby a územní rozvoj 14 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 250 000,00
6310   Obec. příjem a výdaj z fin. operací 25 600,00
Příjmy celkem 5 100 000,00
       
Paragraf Položka Text
       
    Výdaje  
1014   Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl. 10 000,00
2212   Silnice 370 000,00
2219   Ost.záležitosti pozem.komunikací 105 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 30 000,00
2229   Ost.záležitosti v silniční dopravě 20 000,00
2310   Pitná voda 7 000,00
2321   Odvád.a čist.odp.vod, nakl.s kaly 750 000,00
2333   Úpravy drobných vodních toků 14 000,00
2341   Vodní díla v zemědělské krajině 160 000,00
3314   Činnosti knihovnické 7 000,00
3319   Ostat. zál. kultury 5 000,00
3326   Poř.,zach.,obn.hod.míst.kul.památek 60 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 20 000,00
3399   Ostat. zál. kultury, círk., sděl. prostř. 192 000,00
3412   Sport. zařízení v majetku obce 71 000,00
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 30 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 50 000,00
3631   Veřejné osvětlení 200 000,00
3635   Územní plánování 130 000,00
3639   Komunál. služby a územní rozvoj 928 000,00
3721   Sběr a svoz nebezpečného odpadu 15 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 375 000,00
3726   Využív. a zneškod. ostat. 70 000,00
3739   Ostatní ochrana půdy a spod.vody 7 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 160 000,00
5512   PO – dobrovolná část 50 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 547 000,00
6171   Činnost místní správy 626 000,00
6310   Obec. příjem a výdaj z fin. operací 7 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifik. 54 000,00
6399   Ostatní finanční operace 30 000,00
       
Výdaje celkem 5 100 000,00

webdesign: NETservis s.r.o.

Copyright © 2006 Drasov